0%

Efektywny

Software house

WebChili to przede wszystkim ludzie. Nasi architekci, programiści i konsultanci są najlepsi w tym co robią. Jesteśmy zespołem profesjonalistów, których wiedza poparta jest certyfikatami a doświadczenia nabyte podczas realizacji wielu projektów pozwalają nam na efektywne dostarczanie jak najwyższej wartości projektowej.

Dostarczamy rozwiązania IT podnoszące efektywność pracy. Uważamy, że optymalizacja codziennych czynności wykonywanych podczas realizacji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, wpływa wymiernie na ich wynik finansowy. Systemy informatyczne, które tworzymy są w pełni zorientowane na cele, które maja osiągać, przyjazne dla użytkowników a przez to bardzo skuteczne. W swojej ofercie posiadamy gotowe systemy klasy Enterprise (ChiliWorkflow, ChiliPlatform) oraz dostarczamy rozwiązania szyte na miarę.

Stawiamy na jakość. Dobre praktyki stosowane w wielu zrealizowanych projektach IT, pozwoliły nam na wypracowanie sprawdzonego procesu projektowego. Dzięki niemu, możemy efektywnie dostarczać oprogramowanie najwyższej jakości, zgodne z oczekiwaniami klientów. Z naszymi klientami i partnerami budujemy trwałe relacje o czym świadczą liczne referencje. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008.

Kompetencje

Dostarczamy wysokiej klasy oprogramowanie podnoszące efektywność pracy w różnych dziedzinach.
Oprócz gotowych systemów (ChiliWorkflow, ChiliPlatform) tworzymy oprogramowanie w pełni dostosowane do potrzeb klientów.
Świadczymy szereg usług z zakresu IT i zarządzania projektami.
Dzięki zdobytej wiedzy, udokumentowanej certyfikatami oraz wieloletniemu doświadczeniu, jakość naszych usług jest na najwyższym poziomie.

Rozwiązania
i Produkty

DMS / ECM

Cyfrowe archiwum
obieg dokumentów

Baza wiedzy
ISO

Portale
Korporacyjne

Workflow / BPM

Aplikacje wspomagające
kluczowe procesy
biznesowe

Aplikacje
Dedykowane

Rozwiązania
mobilne

Zarządzanie
projektami

Systemy
zadaniowe

Platformy
e-learningowe

Usługi

Rozwój
funkcjonalności
wdrożonych
systemów

Project
management

Analiza wymagań
funkcjonalnych

Usługi techniczne
SAAS

Sprawdzone
i skuteczne
metodyki
projektowe

Projektowanie
i modelowanie
biznesowe

Wsparcie i opieka
powdrożeniowa

Szkolenia
usługi eksperckie
doradztwo
biznesowe

Audyt systemów
informatycznych
i procesów
biznesowych

Integracja
danych

Kompetencje

Dostarczamy wysokiej klasy oprogramowanie podnoszące efektywność pracy w różnych dziedzinach. Oprócz gotowych systemów (ChiliWorkflow, ChiliPlatform) tworzymy oprogramowanie w pełni dostosowane do potrzeb klientów.
Świadczymy szereg usług z zakresu IT i zarządzania projektami. Dzięki zdobytej wiedzy, udokumentowanej certyfikatami oraz wieloletniemu doświadczeniu, jakość naszych usług jest na najwyższym poziomie.

Rozwiązania i produkty

 • DMS / ECM

  Cyfrowe archiwum
  obieg dokumentów

 • Baza wiedzy
  ISO

 • Portale
  Korporacyjne

 • Workflow / BPM

  Aplikacje wspomagające
  kluczowe procesy
  biznesowe

 • Aplikacje
  dedykowane

 • Rozwiązania
  mobilne

 • Zarządzanie
  projektami

 • Systemy zadaniowe

 • Platformy
  e-learningowe

Usługi

 • Rozwój
  funkcjonalności
  wdrożonych
  systemów

 • Project
  management

 • Analiza wymagań
  funkcjonalnych

 • Usługi techniczne
  SAAS

 • Sprawdzone
  i skuteczne
  metodyki
  projektowe

 • Projektowanie
  i modelowanie
  biznesowe

 • Wsparcie i opieka
  powdrożeniowa

 • Szkolenia
  usługi eksperckie
  doradztwo
  biznesowe

 • Audyt systemów
  informatycznych
  i procesów
  biznesowych

 • Integracja
  danych

Proces projektowy

Jesteśmy w pełni zaangażowani w projekt na każdym jego etapie. Działamy w oparciu o sprawdzone, dobre praktyki projektowe (Prince2 i PMBOOK). Nasza wiedza poparta jest wieloma certyfikatami z dziedziny zarządzania projektami oraz technik i narzędzi wytwarzania oprogramowania. Wytwórczą część procesu projektowego opieramy o Agile i Scrum. Zwinne metodyki pozwalają nam na szybkie dostarczanie poszczególnych partii funkcjonalnych rozwiązania a osoby decyzyjne mogą na bieżąco monitorować postępy prac.

Proces projektowy

Jesteśmy w pełni zaangażowani w projekt na każdym jego etapie. Działamy w oparciu o sprawdzone, dobre praktyki projektowe (Prince2 i PMBOOK). Nasza wiedza poparta jest wieloma certyfikatami z dziedziny zarządzania projektami oraz technik i narzędzi wytwarzania oprogramowania. Wytwórczą część procesu projektowego opieramy o Agile i Scrum. Zwinne metodyki pozwalają nam na szybkie dostarczanie poszczególnych partii funkcjonalnych rozwiązania a osoby decyzyjne mogą na bieżąco monitorować postępy prac.

.01

Przygotowanie

Zanim wystartują prace projektowe obydwie strony muszą wspólnie przygotować się do wdrożenia. Na tym etapie stawiamy na dialog – wspólnie definiujemy potrzeby, dobieramy optymalne rozwiązania i omawiamy szczegóły współpracy.

Co robimy na tym etapie?

 • Identyfikujemy potrzeby
 • Dobieramy optymalne rozwiązania
 • Szczegółowo określamy zakres projektu
 • Proponujemy model sprzedaży
 • Przygotowujemy ofertę
 • Podpisujemy umowę
.02

Analiza

To jeden z najważniejszych i często niedocenianych etapów. Od jego wyniku nierzadko zależy powodzenie całego projektu. W tej fazie powołujemy dedykowany zespół ekspertów WebChili, w skład którego wchodzą przeważnie: Project Manager, Analityk i Architekt Systemowy, Programiści oraz Testerzy. Na tym etapie, oczekujemy również pełnego zaangażowania osób merytorycznych po stronie klienta.

Co robimy na tym etapie?

 • Przeprowadzamy kompleksowy audyt wymagań
 • Przygotowujemy wytyczne projektowe w zakresie warstwy danych, modelu logicznego oraz warstwy prezentacyjnej
 • Definiujemy zakres funkcjonalny poszczególnych wydań w projekcie
 • Opracowujemy plan testów
.03

Realizacja

Po zakończeniu fazy analizy zaczynamy realizację zadań projektowych. Założenia analityczne implementujemy w sposób iteracyjny dzięki czemu na bieżąco widać postępy prac a osoby decyzyjne z obu stron mogą monitorować efekty i podejmować odpowiednie decyzje.

Co robimy na tym etapie?

 • Przygotowujemy infrastrukturę techniczną
 • Opracowujemy w pełni funkcjonalną wersję bazową zdefiniowanego rozwiązania w podziale na wydania
 • Przeprowadzamy wstępne testy wewnętrzne i sprawdzamy poprawność działania wszystkich elementów systemu w środowisku testowym
.04

Testy

Na tym etapie wykonujemy pełną weryfikację zgodności wykonanych prac z założeniami analitycznymi. Przeprowadzamy testy jednostkowe, funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe i regresywne w sposób iteracyjny dzięki czemu mamy pewność poprawności realizacji założeń na poziomie programistycznym i funkcjonalnym. Przetestowany system jest gotowy do uruchomienia i czeka na weryfikację przez klienta.

Co robimy na tym etapie?

 • Wykonujemy testy akceptacyjne z udziałem Klienta
 • Weryfikujemy zgodność systemu z założeniami analitycznymi i przygotowujemy odpowiedni raport
 • Wprowadzamy zmiany systemowe i optymalizacyjne uwzględniające uwagi zgłoszone w trakcie testów
 • Opracowujemy wersję finalną systemu
.05

Uruchomienie

Finalizacją wykonanej pracy jest uruchomienie systemu. Niektóre projekty wymagają dodatkowych usług i wsparcia już po zakończeniu wdrożenia. Zachowujemy gotowość, by móc takie wsparcie zapewnić.

Co robimy na tym etapie?

 • Przeprowadzamy końcową konfigurację środowiska produkcyjnego
 • Migrujemy dane startowe (jeżeli jest taka potrzeba)
 • Uruchamiamy system
 • Przeprowadzamy szkolenia dla kluczowych użytkowników
 • Zapewniamy nadzór w pierwszym okresie eksploatacji
.06

Opieka powdrożeniowa

Na tym etapie, poziom naszego zaangażowania zależy od Ciebie. Ze swojej strony gwarantujemy profesjonalne usługi wsparcia i rozbudowy systemu oraz współpracę na najwyższym poziomie.

Co robimy na tym etapie?

 • Świadczymy usługi wsparcia powdrożeniowego na zdefiniowanym poziomie SLA
 • Zapewniamy wsparcie eksperckie - usługi techniczne oraz możliwość dalszej rozbudowy systemu

Proces projektowy

Jesteśmy w pełni zaangażowani w projekt na każdym jego etapie. Działamy w oparciu o sprawdzone, dobre praktyki projektowe (Prince2 i PMBOOK). Nasza wiedza poparta jest wieloma certyfikatami z dziedziny zarządzania projektami oraz technik i narzędzi wytwarzania oprogramowania. Wytwórczą część procesu projektowego opieramy o Agile i Scrum. Zwinne metodyki pozwalają nam na szybkie dostarczanie poszczególnych partii funkcjonalnych rozwiązania a osoby decyzyjne mogą na bieżąco monitorować postępy prac.

.01

Przygotowanie

Zanim wystartują prace projektowe obydwie strony muszą wspólnie przygotować się do wdrożenia. Na tym etapie stawiamy na dialog – wspólnie definiujemy potrzeby, dobieramy optymalne rozwiązania i omawiamy szczegóły współpracy.

Co robimy na tym etapie?

 • Identyfikujemy potrzeby
 • Dobieramy optymalne rozwiązania
 • Szczegółowo określamy zakres projektu
 • Proponujemy model sprzedaży
 • Przygotowujemy ofertę
 • Podpisujemy umowę
.02

Analiza

To jeden z najważniejszych i często niedocenianych etapów. Od jego wyniku nierzadko zależy powodzenie całego projektu. W tej fazie powołujemy dedykowany zespół ekspertów WebChili, w skład którego wchodzą przeważnie: Project Manager, Analityk i Architekt Systemowy, Programiści oraz Testerzy. Na tym etapie, oczekujemy również pełnego zaangażowania osób merytorycznych po stronie klienta.

Co robimy na tym etapie?

 • Przeprowadzamy kompleksowy audyt wymagań
 • Przygotowujemy wytyczne projektowe w zakresie warstwy danych, modelu logicznego oraz warstwy prezentacyjnej
 • Definiujemy zakres funkcjonalny poszczególnych wydań w projekcie
 • Opracowujemy plan testów
.03

Realizacja

Po zakończeniu fazy analizy zaczynamy realizację zadań projektowych. Założenia analityczne implementujemy w sposób iteracyjny dzięki czemu na bieżąco widać postępy prac a osoby decyzyjne z obu stron mogą monitorować efekty i podejmować odpowiednie decyzje.

Co robimy na tym etapie?

 • Przygotowujemy infrastrukturę techniczną
 • Opracowujemy w pełni funkcjonalną wersję bazową zdefiniowanego rozwiązania w podziale na wydania
 • Przeprowadzamy wstępne testy wewnętrzne i sprawdzamy poprawność działania wszystkich elementów systemu w środowisku testowym
.04

Testy

Na tym etapie decydujące znaczenie ma dokładność i skrupulatność naszych testerów. Tylko prawidłowo wykonane testy zapewniają wykonanie najwyższej klasy projektu, który jest w 100 proc. zgodny z założeniami analitycznymi.

Co robimy na tym etapie?

 • Wykonujemy testy akceptacyjne z udziałem Klienta
 • Weryfikujemy zgodność systemu z założeniami analitycznymi i przygotowujemy odpowiedni raport
 • Wprowadzamy zmiany systemowe i optymalizacyjne uwzględniające uwagi zgłoszone w trakcie testów
 • Opracowujemy wersję finalną systemu
.05

Uruchomienie

Finalizacją wykonanej pracy jest uruchomienie systemu. Niektóre projekty wymagają dodatkowych usług i wsparcia już po zakończeniu wdrożenia. Zachowujemy gotowość, by móc takie wsparcie zapewnić.

Co robimy na tym etapie?

 • Przeprowadzamy końcową konfigurację środowiska produkcyjnego
 • Migrujemy dane startowe (jeżeli jest taka potrzeba)
 • Uruchamiamy system
 • Przeprowadzamy szkolenia dla kluczowych użytkowników
 • Zapewniamy nadzór w pierwszym okresie eksploatacji
.06

Opieka powdrożeniowa

Na tym etapie, poziom naszego zaangażowania zależy od Ciebie. Ze swojej strony gwarantujemy profesjonalne usługi wsparcia i rozbudowy systemu oraz współpracę na najwyższym poziomie.

Co robimy na tym etapie?

 • Świadczymy usługi wsparcia powdrożeniowego na zdefiniowanym poziomie SLA
 • Zapewniamy wsparcie eksperckie - usługi techniczne oraz możliwość dalszej rozbudowy systemu

Wybrane realizacje

System zarządzania
planem inwestycji i remontów
Platforma integracyjna
System do elektronicznego obiegu dokumentów oraz
zarządzania i automatyzacji procesów
System internetowy do organizacji pracy Instytutu
w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów
Zaawansowany system
klasy TMS
Aplikacja do ewidencji i obsługi procesu
wymiany bonusów na produkty
Aplikacja mobilna wspierająca obsługę transportów i montaży
System internetowy wspierający procesy B2B
Obsługa kancelaryjna dokumentów
System obsługi pracy
Polskich laboratoriów Genetycznych
System elektronicznego obiegu dokumentów
dla AWF Poznań
System elektronicznego obiegu dokumentów
dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
System elektronicznego obiegu dokumentów
i automatyzacji procesów dla Instytutu Techniki Budowlanej
System zarządzania rozgrywkami piłki ręcznej w Polsce
Platforma e-learningowa dla szkoły językowej Linguaton

Jesteś zainteresowany współpracą?

Napisz do nas na lub zadzwoń.
Chętnie umówimy się na kawę i porozmawiamy o tym co możemy wspólnie zrobić.

WebChili Sp. z o.o.
Al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin

tel.: (+48) 81 458 11 50
fax: (+48) 81 444 39 53

© WebChili

WebChili Sp. z o.o.
Al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin

NIP: 946-259-44-64
Regon: 060559367

© WebChili
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

Realizujemy projekty:
„Prace B+R w zakresie opracowania aplikacji mobilnej do digitalizacji, obsługi i lokalizacji dokumentów z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality)”
„WebChili Centrum Badawczo-Rozwojowe.”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Lubimy ciastka. Używamy ich też na naszej stronie.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.