0%

ChiliPlatform

Internetowa platforma integracyjna

be more integrated

Zintegruj dane
z różnych systemów
w jednym miejscu

Czy chciałbyś pracować w organizacji, w której wszystkie dane z różnych systemów informatycznych są udostępnione w jednym miejscu? Zamiast korzystać z wielu aplikacji miałbyś do dyspozycji prosty oraz intuicyjny w obsłudze interfejs, a także szereg narzędzi ułatwiających komunikację z członkami Twojego zespołu.

Takie możliwości daje ChiliPlatform – internetowa platforma integracyjna, która otwiera zupełnie nowe perspektywy w sposobach myślenia o rozwiązaniach IT w Twojej firmie. Platforma pozwala na agregację i pracę na danych z różnych systemów informatycznych, z których korzystasz w swojej firmie lub instytucji. Co więcej w oparciu o zgromadzone informacje istnieje możliwość tworzenia dedykowanych rozwiązań.

Najważniejsze cechy ChiliPlatform

Integrator danych

Możliwość integracji i przetwarzania danych z różnych systemów działających w firmie

Jeden punkt dostępu

Spójny interfejs, który udostępnia kluczowe informacje w jednym miejscu, bez konieczności pracowania i przełączania się między wieloma aplikacjami

WWW / Mobile

Dostęp przez przeglądarkę internetową

Modułowość

Skalowalność i możliwość szybkiej rozbudowy systemu o kolejne moduły funkcjonalne

Rozwiązania szyte na miarę

Łatwość tworzenia i wdrażania dedykowanych rozwiązań

CO ZYSKUJESZ
Z CHILIPLATFORM?

Ujednolicona komunikacja firmowa

W ramach platformy, udostępniany jest szereg modułów funkcjonalnych usprawniających codzienną pracę organizacyjną firmy. Dają one możliwość przeniesienia kanałów komunikacji firmowej, planowania zasobów czy budowania wewnętrznej bazy wiedzy w ramach jednego systemu informatycznego.

Dostęp do danych z różnych systemów
w jednym miejscu

Główną cechą platformy jest jej integracyjny charakter. Oprócz danych pochodzących z modułów funkcjonalnych samej platformy istnieje możliwość osadzania na niej zewnętrznych aplikacji webowych. W efekcie, wszystkie kluczowe informacje, pozyskiwane z różnych systemów funkcjonujących w organizacji, udostępniane są w ramach jednego spójnego interfejsu.

Stabilna baza do budowy rozwiązań IT w Twojej firmie

Wykorzystanie platformy zapewnia możliwość długofalowego rozwoju informatycznego firmy. Skonsolidowane środowisko IT, oparte o sprawdzoną i stabilną platformę, stanowi solidny fundament do rozwoju i rozszerzania systemu o kolejne aplikacje funkcjonalne dostosowane do zmieniających się potrzeb i oczekiwań.

Moduły
systemu

ChiliPlatform ma budowę modułową i jest w pełni skalowalnym systemem informatycznym.
Z założenia stanowi bazę do budowy dedykowanych rozwiązań IT
ale udostępnia również szereg modułów funkcjonalnych usprawniających codzienną pracę organizacyjną.

Moduły
systemu

ChiliPlatform ma budowę modułową i jest w pełni skalowalnym systemem informatycznym.
Z założenia stanowi bazę do budowy dedykowanych rozwiązań IT
ale udostępnia również szereg modułów funkcjonalnych usprawniających codzienną pracę organizacyjną.

Platform

Zaawansowane i stabilne środowisko pracy

Podstawowy moduł systemu zapewniający stabilne środowisko uruchomieniowe dla poszczególnych modułów i aplikacji internetowych. Jego zaawansowane komponenty wizualne umożliwiają połączenie atutów rozwiązań internetowych z intuicyjnością i łatwością obsługi aplikacji desktopowych.

Baza wiedzy

Know-how Twojej firmy w jednym miejscu

Moduł „Baza Wiedzy” pozwala na gromadzenie w jednym miejscu dokumentów wewnętrznych organizacji. Dokumenty mogą być zapisane w dowolnym formacie, a moduł umożliwia również ich swobodne kategoryzowanie oraz łatwe wyszukiwanie.

Baza wiedzy

 • Organizacja informacji i plików w konfigurowalnej strukturze drzewiastej.
 • Tworzenie sekcji systemowych i prywatnych z dostępem do danych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.
 • Zarządzanie wersją wraz z obsługą komentarzy.
 • Dodawanie artykułów z wykorzystaniem wbudowanego edytora WYSIWYG.
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe.

Zarządzanie zasobami

Planuj i zarządzaj czasem i dostępnością zasobów

Moduł ułatwia zarządzanie zasobami organizacji, w ramach publicznych i prywatnych kalendarzy oraz organizerów.

Zarządzanie zasobami

 • Udostępnianie kalendarzy wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników.
 • Tworzenie metodą D&D zdarzeń jednorazowych i cyklicznych.
 • Automatyczne generowanie powiadomień dla uprawnionych użytkowników o przyszłych zdarzeniach.

Ogłoszenia

Skuteczna komunikacja wewnętrzna

Moduł „Ogłoszenia” umożliwia tworzenie i publikowanie ogłoszeń dla wskazanych odbiorców. Ogłoszenia mogą być czasowe lub stałe a potwierdzenie przeczytania daje pewność zapoznania się z publikowaną treścią przez użytkowników.

Ogłoszenia

 • Działanie na zasadzie skrzynki nadawczo-odbiorczej.
 • Tworzenie ogłoszeń wymagających potwierdzenia przeczytania przez odbiorcę.

Kontakty

Kluczowe kontakty w jednym miejscu

Moduł „Kontakty” zbiera i udostępnia w jednym miejscu wszystkie kontakty firmowe oraz zewnętrzne. Pozwala także na ich podzielenie na kontakty publiczne oraz prywatne.

Kontakty

 • Możliwość tworzenia profilu użytkownika.
 • Możliwość generowania wizytówki osobowej w systemie.

Komunikator

Łatwiejszy kontakt ze współpracownikami

Moduł „Komunikator” pozwala na łatwą wymianę informacji oraz komunikowanie się ze współpracownikami.

Komunikator

Łatwiejszy kontakt ze współpracownikami

Moduł „Komunikator” pozwala na łatwą wymianę informacji oraz komunikowanie się ze współpracownikami.

Aplikacje zewnętrzne

Osadzanie systemów zewnętrznych

Moduł „Aplikacje zewnętrzne” daje możliwość osadzania zewnętrznych aplikcji webowych w ramach platformy. Dzięki temu logując sie w jednym miejscu, pracownicy uzyskują dostęp do innych systemów działających w Twojej firmie.

Aplikacje zewnętrzne

Moduł do publikacji zewnętrznych systemów webowych w ramach platformy (niezależnie od technologii w jakiej zostały zrealizowane).

Przykładowe wdrożenia
ChiliPlatform

ChiliPlatform stanowi pewną i stabilną bazę do budowy dedykowanych rozwiązań w Twojej firmie.
Zakres modułów funkcjonalnych, które mogą zostać zrealizowane w ramach platformy jest praktycznie nieograniczony.
Przykłady dedykowanych rozwiązań IT zrealizowanych z wykorzystaniem ChiliPlatform przedstawiamy poniżej.

Transport Management System TMS

Transport Management System

Zaawansowany system informatyczny klasy TMS (Transport Management System), zapewniający kompleksowe zarządzanie transportem i procesami logistycznymi. Aplikacja dedykowana dla firm transportowych i działów obsługi logistycznej. System udostępnia mechanizmy planowania i monitoringu tras przewozu towarów oraz zapewnia przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w procesy logistyczne. Obsługa elektronicznych listów przewozowych wraz z narzędziami OCR wymiernie podnosi efektywność pracy w punktach załadunku / wyładunku towarów. W ramach systemu realizowane są procesy raportowania przewozów towarów w ramach poszczególnych kanałów dystrybucji. Aplikacja wspiera obsługę przerzutów, transportów łączonych, dystrybucji do magazynów regionalnych oraz realizację eksportu. Aplikacja wyposażona jest również w moduł do definiowania i rozliczania kosztów.

 • Obsługa zleceń transportowych i spedycyjnych Obsługa zleceń transportowych i spedycyjnych
 • Planowanie i monitoring tras przewozu towarów Planowanie i monitoring tras przewozu towarów
 • Obsługa elektronicznych listów przewozowych Obsługa elektronicznych listów przewozowych
 • Obsługa transportów łączonych Obsługa transportów łączonych
 • Raportowanie i rozliczanie kosztów Raportowanie i rozliczanie kosztów
Platforma e-learningowa E-LEARING

Platforma e-learningowa

Nowoczesna platforma e-learningowa wspierająca tradycyjne metody nauczania na kursach językowych. System udostępnia narzędzia pracy dla wszystkich osób zaangażowanych w procesy dydaktyczne od studentów/słuchaczy, poprzez pracowników dydaktycznych/lektorów po kadrę administracyjną i menadżerską. Możliwość tworzenia i zarządzania usystematyzowaną bazą wiedzy i udostępnianie przydatnych informacji takich jak harmonogram kursów, scenariusze lekcji, oceny, materiały szkoleniowe zapewnia studentom dostęp do wszystkich materiałów z kursu za pośrednictwem Internetu. Rozbudowane narzędzia do samodzielnego kreowania ćwiczeń typu m.in.: gap filling, transformation, word order, crossword wraz z katalogowaniem zasobów wg typów: audio, video, link, dokument, ćwiczenie, wiadomość itp. pozwalają kadrze dydaktycznej na efektywne przygotowanie programu zajęć i komunikację ze słuchaczami. Moduły administracyjne udostępniające funkcjonalności zarządzania bazą kursów, monitoringu opłat i należności za kursy umożliwiają pracownikom administracyjnym i kadrze menadżerskiej zarządzanie ofertą szkoleniową i organizacją pracy szkoły językowej.

 • Zarządzanie bazą kursów i planami zajęć Zarządzanie bazą kursów i planami zajęć
 • Narzędzia do samodzielnego kreowania ćwiczeń przez kadrę dydaktyczną Narzędzia do samodzielnego kreowania ćwiczeń przez kadrę dydaktyczną
 • Multimedialna baza wiedzy Multimedialna baza wiedzy
 • Ewidencja studentów Ewidencja studentów
 • Monitoring rozliczeń Monitoring rozliczeń
Obsługa laboratorium genetycznego Laboratorium

Obsługa laboratorium genetycznego

Dedykowany system wsparcia organizacji pracy laboratorium genetycznego. Aplikacja realizuje obsługę procesów zw. z działalnością laboratorium w następujących obszarach:

 1. Sprzedażowym – wsparcie dla procesów dystrybucji próbek. Integracja z systemami sprzedażowymi laboratorium zapewnia funkcjonalności kluczowe dla realizacji celów biznesowych.
 2. Badawczym – ewidencja próbek, obsługa czynności zw. z ich badaniem, przetwarzanie oraz interpretacja wyników.
 3. Naukowym – rozbudowany moduł bazy wiedzy umożliwia gromadzenie wiedzy naukowej z dziedziny genetyki w sposób uporządkowany i wykorzystywanie jej do interpretacji wyników badań. Dedykowany mechanizm ankietowania klientów, posiadających specyficzny wariant genetyczny, pozwala na aktywne prowadzenie badań naukowych.
 • Obsługa dystrybucji i ewidencji próbek materiału genetycznego Obsługa dystrybucji i ewidencji próbek materiału genetycznego
 • Systemowa obsługa procesów badań naukowych Systemowa obsługa procesów badań naukowych
 • Automatyzacja analizy wyników badań Automatyzacja analizy wyników badań
 • Usystematyzowana baza wiedzy naukowej Usystematyzowana baza wiedzy naukowej
 • Ankiety ewaluacyjne dla klientów Ankiety ewaluacyjne dla klientów
System obsługi rozgrywek piłki ręcznej w Polsce Obsługa rozgrywek

System obsługi rozgrywek piłki ręcznej

Internetowy system do prowadzenia rozgrywek ligowych piłki ręcznej w Polsce. Aplikacja pozwala na pełną obsługę rozgrywek wszystkich szczeblach klas zawodniczych i zespołów piłki ręcznej. System zapewnia możliwość rejestracji danych osób zaangażowanych w rozgrywki (graczy, trenerów, sędziów), drużyn, harmonogramów gier oraz protokołów zawodów. Aplikacja wyposażona jest w zaawansowany system raportowy do generowania statystyk i oficjalnych rankingów. Dzięki automatycznej integracji z oficjalnym serwisem internetowym Związku Piłki Ręcznej w Polsce, dane dot. wyników spotkań czy oficjalne statystyki są dostępne dla kibiców zaraz po ich wprowadzeniu do systemu.

 • Pełna ewidencja drużyn, zawodników, trenerów i sędziów wszystkich szczebli rozgrywek Pełna ewidencja drużyn, zawodników, trenerów i sędziów wszystkich szczebli rozgrywek
 • Zarządzanie harmonogramem rozgrywek Zarządzanie harmonogramem rozgrywek
 • Rejestracja przebiegu i wyników poszczególnych meczy Rejestracja przebiegu i wyników poszczególnych meczy
 • Zaawansowane statystyki i rankingi Zaawansowane statystyki i rankingi
 • Integracja z systemami zewnętrznymi Integracja z systemami zewnętrznymi
Gra edukacyjna Gra edukacyjna

Gra edukacyjna

Aplikacja internetowa "Gra - Przedsiębiorstwo symulacyjne" to interaktywne narzędzie edukacyjne uzupełniające naukę z zakresu przedsiębiorczości. Aplikacja przeznaczona jest dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych i pozwala im na wcielenie się w rolę przedsiębiorcy budującego i zarządzającego własną firmą. Rozgrywka prowadzona jest w świecie wirtualnym i odzwierciedla podstawowe reguły i zależności obowiązujące w świecie rzeczywistym. Ciekawa forma i oprawa graficzna pozwala uczniom na praktyczne pogłębienie wiedzy w ramach następujących obszarów funkcjonowania firmy: Zarządzanie, Finanse, Inwestycje, Zasoby ludzkie, Środki trwałe, Marketing, Produkcja, Transport i logistyka, Sprzedaż. Aplikacja umożliwia kadrze dydaktycznej wpływanie na scenariusze rozgrywek co dodatkowo wzbogaca grę i pozwala na bardziej dogłębną analizę wybranych zagadnień z zakresu przedsiębiorczości.

 • Wsparcie w procesach edukacyjnych Wsparcie w procesach edukacyjnych
 • Zarządzanie scenariuszami gry Zarządzanie scenariuszami gry
 • Moderowanie rozgrywek Moderowanie rozgrywek
 • Rywalizacja on-line Rywalizacja on-line
 • Turnieje interaktywne Turnieje interaktywne

Lubimy ciastka. Używamy ich też na naszej stronie.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.